วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

กิจกรรมวันสงกรานต์


รดน้ำดำหัว

เครื่องดำหัวของภาคพายัพ ที่เขานำไปรดน้ำผู้ใหญ่ในวันพญาวัน นอกจากดอกไม้ธูปเทียนและผ้าใหม่สำหรับผลัด เขายังมีหมากพลูไปด้วย เพราะหมากพลูเป็นเครื่องแสดงความเคารพนับถือ และเป็นเครื่องแสดงไมตรีจิตด้วยอีกโสดหนึ่งและยังมีน้ำส้มป่อยและน้ำอบ

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

การทำบุญ การเดินทางเที่ยวไปทำบุญวันเกิด ในวัดต่างๆ หาสถานที่ดีๆ ในการพักผ่อนหย่อนใจ ทำให้ชีวิตมีความสุข เห็นด้วยมั๊ยครับ